Insändare Svar på replik "Jobbar aktivt för en bättre arbetsmiljö" publicerad den 29/8

Anna Werner påstår att hon är väl medveten om att det kan vara tufft att arbeta inom demensvården men hennes svar på min insändare tyder tyvärr inte på detta.

Svaret på min insändare känns som ett hån mot oss undersköterskor. Som vanligt bara tomma ord, verklighetsfrämmande och ett bevis på att Anna Werner inte har en aning om hur det fungerar ute i verksamheterna. Det är sorgligt att en chef är så dåligt insatt i den verksamhet hon är satt att styra.

Kan hon möjligen specificera exakt vad som aktivt har gjorts för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön? Det är inget som vi på golvet har märkt av. Tvärt om så har det blivit ständiga försämringar, mer toppstyrt, katastrofala scheman med färre lediga dagar, neddragning till två personal som ska ta hand om 10 dementa brukare.

Tycker Anna Werner att två personal till 10 dementa brukare borgar för god kvalite på vården eller främjar att personalen trivs och mår bra? Det blir inte så mycket tid till, som Anna Werner uttrycker det, ”Att skapa de goda mötena”

Det har gjorts massor med riskbedömningar men dessa har lett till ingenting. Bara slöseri med tid och ett spel för gallerierna.

Tror att 80 % av personalen skulle sluta om möjligheten till nytt arbete fanns men eftersom de flesta är 50 plussare så är utbudet på arbetsmarknaden mycket begränsat och omskolning är för sent.

Det är en skam att vi inte längre tycker oss ha råd att ta hand om våra gamla och sjuka

Carina Berglind

F.d undersköterska Tunagården