Som anhörig till en brukare av hemtjänst i ett område i Eskilstuna, vill jag rikta uppmärksamhet på en verksamhet som svajar betänkligt.