Barn ska under sin uppväxt inhämta kunskaper som är allmänt accepterade. Vid myndig ålder så kan man anse att de har tillräcklig kunskap för att tänka själva. Först då bör religionspåverkan vara tillåten.

Dop, till exempel, före myndig ålder borde förbjudas. Likaså barngrupper i kyrkans regi. Dessa barn är naturligtvis lätta offer när de vuxna predikar kärlek. Men religionens kärlek har ett högre syfte och kan av andra vuxna genomskådas som ren egoism. Men barn har inte den förmågan.

Denna form av religionspåverkan borde jämställas med reklam riktad till barn och förbjudas. Går inte det så borde iaf. alla vuxna som utnyttjar barns okunskap att förses med skämsstämpel.

Fritänkare