Min unga vuxna ligger på intensivvårdsavdelningen, nedsövd i respirator. Detta efter det senaste suicidförsöket, då hen svalt över 320 tabletter utskrivna från psykiatrin på Mälarsjukhuset. Detta är där vi står i dag, efter tre månader inom den slutna psykiatriska vården och tre orosanmälningar till socialtjänsten på Strängnäs kommun.

Vi anhöriga har på eget bevåg letat fram alternativ med behandlingshem inom utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Eftersom det är vad vi anser att vår unga vuxna behöver för att finna såväl insikt som verktyg för att kunna hantera sin tillvaro och få sin aktivitet i det dagliga livet att fungera.

Vi har till och med skrivit ut information med kontaktuppgifter till verksamhetsutövare och vilken form av behandlingshem det gäller. Men utan resultat...

Nu är det så att vår unga vuxna inte har missbruksproblem. För om så varit hade hen kunna fått hjälp och åkt till någon av de platser som kommunen finansierar oavsett om platsen nyttjas eller ej. Men nu handlar det om en ung vuxen utan missbrukarproblem, men med psykisk ohälsa. Kommunen och landstinget agerar likt en sövd sengångare. Är det så här det ska fungera år 2018, när vi "skriker" efter hjälp?

Samverkan och värdegrunder, men under tiden ni vänder papper får vi anhöriga dra jättelassen på egen hand. Jag står här nu med en öppen fråga till samtliga ansvariga instanser : Hur långt ska det gå för att få den hjälp man behöver? Är det er avsikt att driva det till sin spets att det blir begravning som skall planeras nästa gång?

Anhörig