Insändare Angående insändaren "Alla är inte lämpliga för vårdjobb" publicerad 23 juli.

Jag var inlagd på Mälarsjukhusets ortopedklinik i maj 2018 och har liknande erfarenheter. Några av

personalen gjorde allt för oss patienter medan somliga var helt olämpliga. Jag stod inte ut att vara

kvar utan åkte hem en dag tidigare än jag skulle.

När jag kom hem och lugnat ner mej skrev jag en anmälan till patientnämnden om hur jag hade behandlats. Jag fick en bekräftelse att de mottagit brevet och efter en tid även ett brev från vårdenhetschefen för Ortoped avdelningen. I detta brev lovades attt ärendet " skulle tas upp på kommande arbetsplatsträff för diskussion, reflektion och lärande".

När jag nu läser den aktuella insändaren förstår jag att inga förbättringar skett. Jag känner mycket

stor besvikelse och inser att det tyvärr fortfarande finns personer inom avdelningen som är helt

olämpliga för arbete inom sjukvården. Hur dessa kan få arbeta kvar är ett ledningsproblem som

allvarligt måste diskuteras och lösas av ansvariga chefer om inte ortopedklinikens rykte ytterligare

skall försämras.

Elisabeth H. Söderberg