Det byggs många nya hus i Eskilstuna. Jag tycker dock att det blivit mer kvantitet framför kvalitet. Många av de hus som byggs är tråkiga, ja rent av fula. Eskilstuna Kommunfastigheters numera entledigade vd beklagade sig nyligen att det var brist på tomtmark och arbetare för nya bostadsprojekt i Eskilstuna.

Med hänsyn till hur den nya bebyggelsen som snabbt slås upp ser ut, kan man undra om det inte också råder brist på duktiga arkitekter. Kanske finns de men släpps inte fram? Ett exempel på ny ful bebyggelse är ombyggnaden av den gamla fina Tunafors skola. Nu smälls det upp höga punkthus för att få så stort antal lägenheter som möjligt. De nya punkthusen harmonierar överhuvudtaget inte med de befintliga skolbyggnaderna som också görs om till bostäder.

Det finns dock exempel på nytänk – och där arkitekten fått möjlighet att skapa något som sticker ut och avviker från mängden – är det hus som byggts på i gågatans förlängning på Kungsgatan – mitt emot Vårdcentralen City.

Eskilstuna kommun som ägare av Kommunfastigheter måste ta sitt ansvar för att inte Eskilstuna förfulas. När det byggs nytt i Eskilstuna måste det vara snyggt och hållbart för framtiden. Sluta prioritera kvantitet före kvalitet.

Skattebetalare

med önskan om ett vackrare Eskilstuna