Enligt begravningslagen har församlingar en skyldighet att se till att det finns begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och att allmänna typer av gravar finns.

I lagen står det att församlingen också bör följa förändringar och notera behov och önskemål som uppkommer. Många församlingar förstår behovet för fler efterfrågar askgravlundar, även i Torshälla.

För sex år sedan konstaterades att platserna i askgravlunden började ta slut och att det behövs nya. I verksamhetsplanen står det: ”Under året utreder vi möjligheten att anlägga en askgravplats alternativt askgravlund".

Men ingenting händer! Så får det tydligen fortgå? Svaret vi får via begravningsbyrån är att det inte finns något intresse, samt att platserna är slut. När man precis har förlorat en närstående, är det då rimligt att man ska behöva strida för att få en begravningsplats som man önskar?

Det är komplext menar kyrkoherden Pernilla Parenmalm, vi måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. Församlingen har lyckats med detta komplexa arbete vid två tillfällen före hennes tid vid rodret. Hur kan det få vara så här? Det är som de flesta säger, ett lågt prioriterat område.

Men vi ska alla en dag ner i jorden oavsett politisk tillhörighet eller om vi har ett medlemskap i Svenska Kyrkan. Kyrkan verkar ha en mängd rättigheter men knappt några skyldigheter i sitt huvudmannaskap.

Ett år har gått sedan min morfar gick bort, min mormor gick bort i vintras och vi har fortfarande inte fått ett avslut.

Karin Wase