Effekterna av Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik visar sig genom ökat antal konkurser som helhet i landet. I Eskilstuna har konkurserna ökat med fyra procent under 2017. Regeringens minskade ROT-avdrag och höjda arbetsgivaravgifter för unga leder nu till konkurser och arbetslöshet, vilket Centerpartiet har varnat för redan från början.

Sverige behöver ett nytt ledarskap, så att vi kan återgå till jobbskapande åtgärder. Ungdomar behöver komma i arbete, både för att få en inkomst och för att bygga sitt CV. Där är hotell- och restaurangbranschen en viktig väg in i arbetslivet, vilket nu hindras av stelbenta politiska beslut och fördyrande omständigheter vid anställning. Regeringens politik bygger på bidrag i stället för att få människor i arbete, en skrämmande utveckling. Vem skapar jobben, staten eller företagen?

Lillemor Nordh