Sedan en tid finns en ny informationsskylt vid Mälarsjukhusets huvudentré som för mig och många andra ter sig helt obegriplig. Tidigare skylt visade i alfabetisk ordning vilken avdelning man skulle till, vilken hiss att ta och rätt våningsplan. Lätt som en plätt! En förstaklassare kunde klara av det. Så här såg det till exempel ut: Avdelning Mammografi på M och psykiatri på P och så vidare. Sedan hiss C eller D och våning 8.

Nu ser det ut som om röda legobitar har slängts ut och försetts med siffror 1–17 och bokstäver A–T och under bilden kolumner i alfabetisk ordning A–T men ingen ordning under bokstäverna!

Ett exempel: Under bokstav M finns ej mammografi men väl heromautbildningen samt varuförsörjning. Psykiatrin finns numera under bokstaven L!?

Om man söker efter canceravdelningen på bokstav C finner man: Apotek, barn o ungdom, edoskopimottagning, hjärtintensivavdelning och andra avdelningar som inte börjar på C.

Jag undrar hur den som har planerat denna information egentligen har tänkt? Man kan nästan tro att det är en högt uppsatt och välavlönad landstingsbyråkrat som varit i farten.

Den enda ledtråd man får är längst upp till vänster Entré 1–17 samt samt Målpunkt A–T.

Själv är jag Rödakorsvärd sedan tio år på Mälarsjukhuset och jag fattar ingenting! Men jag är väl för gammal?

Tant Gun 73 år