Partierna sätter upp valaffischer. Andra ”roar” sig med att slå sönder och förstöra affischerna. Alla partier drabbas.

De som förstör affischerna tror kanske att de skadar det parti de hatar och som de sabbar affischerna för.

Jag tror det är kontraproduktivt, att det är tvärtom. Folk som ser sönderslagna affischer känner en viss sympati med det eller de partier som är utsatta för denna meningslösa förstörelse. De kanske till och med väljer att rösta på det parti som får sina budskap förstörda.

Ni som slår sönder, ni gynnar förmodligen det parti ni tror er skada med er vandalism.

Rolf Waltersson

Eskilstuna