Flera gånger har jag kontaktat parkenheten i Strängnäs kommun för att fråga vad man kan göra åt alla buskar och häckar som sticker ut gå gångbanorna, även träd börjar hänga över men inget händer!

Både fastighetsägare och kommunen MÅSTE börja göra något. Ta ansvar över det som är ert. År efter år går och det blir bara värre. På många ställen kan man inte ens mötas utan att en person måste gå ut i gatan.

Är ute och går ofta och att ingen verkar bryr sig, varken kommunen eller fastighetsägare som faktiskt är skyldiga att underhålla. Snälla gör så att det blir mer njutbart att gå i vår vackra stad.

Eva Eriksson