I december förra året skrev Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan fortsätter öka bland barn i hela landet. Det är varningsklockor vi måste ta på största allvar. Med en ökning på över 100 procent över tio år är det ju uppenbart att vi måste genomföra fler och bättre insatser. Elevhälsan är en viktig del i det förbättringsarbetet.

Det finns stora skillnader mellan både kommuner och skolor här i Sörmland gällande just elevhälsan. Från Moderat håll vill vi försöka stötta upp och ge bättre förutsättningar där det behövs. För att bättre kunna fokusera på att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser till vår egen framtid – skolans elever, våra barn – bör ett ökat samarbete mellan landstinget och kommunerna odlas, med syfte att förbättra för alla inblandade.

Våra skolungdomar förtjänar fullgott stöd och det är vår uppgift att se till att förutsättningarna finns, vilken sörmländsk skola de än må gå på. Mer samverkan och fokus på kärnuppdrag vinner vi alla på i längden.

Martin Kildén Smith (M)

Kandidat till landstingsfullmäktige i Sörmland