Angående mordet på den hemlöse tiggaren i Huskvarna. För en kort tid sedan kom domen för de pojkar som i Huskvarna misshandlade den hemlöse mannen till döds. Den ene är inte femton år gammal, den andre bara sexton.

Man känner sig bedrövad, både för den dödes skull, men även för pojkarna och deras föräldrar.

I tv och tidningar har man visat vilken mängd ljus som människor i trakten tänt vid mordplatsen. Säkert närmare hundra lyktor har satts upp. Jo, det är så dags nu att "visa den döde respekt"!

Tänk om några få av dessa "sörjande" agerat lite tidigare, trakasserierna har uppenbarligen pågått länge. Bland annat har det rapporterats om att barnen kastat äpplen på den de kallade för Råttan.

Tänk om bara ett fåtal vuxna ställt sig på mannens sida och tydligt talat om för pojkarna att man inte behandlar en hemlös stackare på detta vis.

Tänk om lärare, föräldrar, socialtjänsten agerat som ansvarsfulla vuxna! Säkert finns det vuxna i pojkarnas närhet som de hade lyssnat på.

Ingen kunde förstås tro att det hela skulle sluta så illa som det gjorde, men om några ingripit i tid, det hade varit "att visa respekt". Det hade varit civilkurage.

Sven G C