Insändare På torget är kommersen i full gång med ett otroligt stort utbud av varor. Många människor är i rörelse. Det är prat och prut i alla hörn och på många ställen blir det till och från köbildning. Vi tar oss runt i trängseln efter att ha lämnat bilen i ett nära beläget P-hus utan parkeringsavgift.

I ett ganska stort område runt torget finns det mängder av olika affärer. Folk kommer till fots och väldigt många med cykel, varvid andelen elcyklar är anmärkningsvärt stort.

Bortsett från elcyklar kunde detta ha varit Eskilstuna på 1950-talet. Det är dock Varberg lördagen den 24 augusti 2019.

I Eskilstuna åker folk bil till Tuna park eller till annan ort och handlar. Det gör även många, som bor centralt.

Ett levande centrum är jättetrevligt, men hur får vi till det? Vi kan ju börja med att underlätta bilparkering i centrum. P-avgiften skulle kunna ersättas med P-skiva för en begränsad tid, till exempel för tre timmar. Nu gäller det att göra något, innan de sista affärerna försvinner från centrum.

PO Eriksson

Liberalerna