Insändare Ska barn gå, cykla eller bli skjutsade till sin skola? Det är en aktuell fråga. En starkt bidragande orsak till att barnen inte kan gå eller cykla till skolan är tveklöst det fria skolvalet.

Detta bidrar också i hög grad till det trafikkaos som råder vid de flesta skolorna. Föräldrar väljer skolor till sina barn, inte för att skolan ligger nära hemmet utan av andra orsaker. Kanske för att skolan ligger bekvämt i förhållande till mammas eller pappas väg med bil till arbetet.

Eller för att skolan i föräldrarnas ögon har ett gott renommé. De vill ju att barnen ska få en så god skolmiljö och utbildning som möjligt. Detta med trafikmiljön vid skolan och barnens behov av att röra på sig får då underordnad betydelse. Ett problem i sig är också varför skolorna inte håller likvärdig kvalitet.

Ett annat problem med fritt skolval är att barnen förlorar kontakten med sin hemmiljö, sina kamrater och deras familjer hemomkring. Jag är säker på att politiker som genomdrev skolvalsreformen försvarar den som enbart positiv. Men den har onekligen de nackdelar som jag nämnt här.

Hur politikens svar på min kritik kan se ut vet jag inte. Det borde bli något i stil med: ”Tänkte inte på det…”. Och någon annan lösning på problemen än att upphäva det fria skolvalet, kan jag för stunden inte komma på. Men att återgå till ”närskola och lärskola”, något som ”var bättre förr”- är ju inte precis något som lockar politiker.

För övrigt anser jag att skolan bör förstatligas.

Det ska gå!