Insändare Jag åker dagligen riksväg 53 och undrar lite om Trafikverkets förslag om att sänka hastigheten till 80 km/h. Anledningen är att en utredning visar att det kan sparas sju liv om året genom denna åtgärd.

Nu håller man på med arbeten för att lägga på ny asfalt på vägen som på vissa delar varit rent trafikfarlig.

För att kunna fräsa bort en del av befintlig asfalt har man varit tvungen att lägga på ny asfalt där vägen varit så dålig att fräsmaskinerna inte kunnat få till ett bra resultat. Känns väldigt konstigt att man ena dagen asfalterar och sedan fräser bort den nästa dag.

Jag undrar om Trafikverket gjort någon utredning om hur många människoliv som undermåliga vägar kräver? Väg 53 har stort eftersatt underhåll med djupa hjulspår och hål i vägbanan – vissa sträckor är rent livsfarliga.

Göran