Snälla Eskilstuna kommun, var rädd om personalen inom hemtjänsten. Jag har under några års tid kunnat följa deras arbete på nära håll och kan konstatera att hemtjänstpersonalens arbetsförhållande försämrats. Det är stor risk att de som verkligen är ”stöttepelare” tröttnar och söker sig till andra jobb.

Frustrationen över att inte hinna eller få utföra det som är den enskilde brukarens specifika behov har blivit påtaglig. Många nya slussas in med ett par dagars introduktion. Vilken arbetsplats har en introduktion på två dagar? Det är dessutom kanske 20–30 nya arbetsplatser det handlar om och olika arbetsuppgifter på varje ställe.

Det skapar otrygghet hos brukaren med personal som inte kan och vet, vad och hur de ska arbeta. Ansvaret hamnar på den ordinarie personalen som ger upp när man inte blir lyssnad på.

Försvunnen arbetsglädje är förödande. Jobbar man inom hemtjänsten ska man ha grundläggande kunskap om hur ett hem ska skötas. Man ska ha kunskap om medicinering och rehabiliteringsträning i hemmet. Man ska vara lyhörd och kunna anpassa sitt förhållningssätt utifrån brukarens person.

Att arbeta i hemtjänst är inget enkelt jobb. Snälla kommun, ta vara på den personal som finns, lyssna på deras synpunkter och låt dom vara delaktiga i eventuella förändringar. Snälla kommun, ge vikarier en ordentlig introduktion, inte bara ett par dagars ”titta-på-utbildning” av redan stressad personal. En sådan introduktion lockar inte till vilja att fortsätta inom hemtjänst. Risken är stor att ”gamla” vana slutar och nya skräms bort. Då hjälper det inte att miljontals kronor satsas på äldrevård.

Medlidande anhörigvårdare