Ett politiskt parti bör delta i de beslutande församlingar som de bereds plats i, för att därigenom kunna påverka den politik som förs, och ta samhället i den riktning som man önskar. Liberalerna var det parti som införde LSS-lagstiftningen vilken ger funktionshindrade rätt till personlig assistans och en större frihet i vardagen. Liberalerna brinner verkligen för att ge funktionsnedsatta en bättre vardag, och det är därför också som vi deltagit mycket aktivt i landstingets råd för funktionshindersfrågor.

Detta kan inte sägas om Vård för pengarna som inte deltagit vid ett enda sammanträde sedan de valdes in i landstingsfullmäktige. Var är Vård för pengarnas engagemang för de funktionshindrade? Vad är deras politik för att öka dessa personers personliga självbestämmande och frihet i vardagen?

Göran Hammarlund (L)

ledamot landstingets råd för funktionshinderfrågor