Vintern kanske känns långt borta efter den här sommaren. Men tänker du tillbaka så minns du säkert alla knaggliga isgator som du halkade runt på som cyklist eller till fots. Vi i Miljöpartiet lovar att om vi kommer till makten så ska vi fixa bättre snöröjning och halkbekämpning genom så kallad sopsaltning på gång- och cykelbanorna utmed alla prioriterade cykelstråk.

Med sopsaltning slipper vi de knaggliga, spåriga isgator som så lätt uppstår i Mälardalens vinterklimat som ofta pendlar runt nollan. Sopsaltning innebär också att det inte behöver spridas lika mycket grus. Underbart för alla oss som är trötta på punkteringar och rullgrus under våren. Saltlaken som används har en låg saltinblandning vilket minimerar dess negativa effekter på vår närmiljö.

Sopsaltning används med framgång i nästan hela Mälardalen förutom i Eskilstuna. Några kommuner som redan haft det under flera år är bland andra Nyköping, Västerås, Örebro, Linköping, Uppsala och minst tolv kommuner i Stockholm.

Varför ska vi i Eskilstuna ligga efter? I vintras skulle det ha genomförts ett försök här men det blev aldrig av. Viktigare än så var tydligen inte cyklisternas och gångtrafikanternas framkomlighet och säkerhet för de styrande partierna i Eskilstuna.

Eskilstunas oskyddade trafikanter förtjänar bättre väglag på vintern. Är det några andra partier i Eskilstuna som vågar haka på och lova att införa sopsaltning på våra gång- och cykelvägar?

Marielle Lahti

Gruppledare MP Eskilstuna

Linus Lakso

Ledamot Stadsbyggnadsnämnden (MP)