Eskilstuna kommun har valt att gå de kriminellas ärenden genom att inskränka på Karl Hovbergsgatans gatubelysning vid Årbyskogen. Belysningen tänds 22.50 och släcks 03.20. Det innebär att gatan är mörk flera timmar utanför den belysta tiden. Kan det vara så att kommunen ska spara in kostnaden för armaturbytet hösten 2017?

UN