Insändare Svar till Olof - insändare den 3/11.

Hej Olof. Jag ska ärligt säga att jag inte lusläst andra partiers partiprogram särskilt noga. Däremot är jag oerhört trygg med socialdemokratisk ideologi och politik där problem ska lyftas fram och bemötas. 

Socialdemokratin skapades som en reaktion när det rådde enorma klassklyftor, fruktansvärd trångboddhet och när arbetare var nära nog livegna och stod med mössan i hand och jagade enstaka hugg. När arbetslöshet och fattigdom därav var ett påtagligt inslag i samhället och utbildning var få förunnat. 

Nu ser vi åter liknande ovälkomna inslag växa fram i vårt samhälle. Trångboddhet, fattigdom, missbruk, missad skolgång, våld och inskränkt frihet genom s.k. hedersförtryck, dumpade villkor på arbetsmarknaden osv, då är det socialdemokratins förbaskade uppgift att utifrån sin ideologi, historia och erfarenhet reagera med kraft mot detta.

 Även om det är så att migrationen och den bristfälliga integrationen inte är den enda, men ändå en högst påtaglig drivkraft till dessa problem så finns ingen orsak att blunda. Det faktum att människor på grund av bristande utbildning, trots rigorösa möjligheter, inte kommer i jobb i ett land och en kommun som ska bygga på plikt och rätt skapar problem. 

Socialdemokratin är inte fixerad vid vart människor kommer ifrån. Vi är däremot mycket intresserade av vart och vad människor vill med sina liv. Och där ger vi goda möjligheter och ställer hårda krav på varandra som vill leva i vårt gemensamma samhälle byggt på arbete och att bidra till de gemensamma och sin egen försörjning.

Det kan inte bli mer socialdemokrati än så.