Övrigt Förskola Kristdemokraterna anser att ett välfärdssvek pågår mot våra familjer i Nyköping. Den politiska majoriteten (S, MP, V), klarar inte att ge för­skoleplats eller annan barn­omsorgsplats inom garanti­tiden på fyra månader till Nyköpings kommuns familjer.

I SN den 20/4 2018 kunde vi läsa om föräldrars oro inför förändringar i Tystberga gällande­ kvaliteten och tryggheten i förskolan. Den 23/4 kunde vi läsa att det inte finns tillräckligt med barnomsorgsplatser/förskoleplatser och hur det skapar stora problem för en familj. I Kommunstyrelsens ärenden den 23/4 står – I februari meddelades 67 vårdnadshavare att det saknas plats i önskat område inom garantitiden.­ Eftersom platsbristen är påtaglig i hela kommunen är det inte möjligt att möta behovet genom att erbjuda plats i ­annat närliggande område än önskat, vilket annars är en vanlig lösning.

Det som nu också sker är att kommunen hänvisar de familjer som står utan barnomsorg att söka dagmammor, alternativt någon privat förskola. När det krisar i kommunen så lyfts dessa barnomsorgsalternativ upp som kommunen annars inte strävar för eller värnar om.

Den politiska majoriteten som har ansvaret för att välfärden fungerar i Nyköpings kommun måste skärpa kontrollen på demografin, hur åldersfördelningen ser ut, och planera i god tid för olika insatser som investeringar och genomföra åtgärder för att säkerställa att välfärden fungerar i livets alla situationer. Det är ett digert­ arbete men kan inte över­låtas eller hoppas över av den kommunala ledningen. Denna gång drabbades våra familjer i kommunen. Men om inte den kommunala ledningen säkerställer uppsikten över demografin i Nyköping väntar snart flera välfärdssvek som drabbar andra grupper av våra med­borgare.

Vi Kristdemokrater anser att kommunen måste ge våra f­amiljer i Nyköping de allra bästa förutsättningar för att få ihop sitt vardagspussel. Familjen är viktig!

Marita Göransson (KD) gruppledare Nyköpings kommun