Insändare Svar till insändaren "Oacceptabel snöröjning i Eskilstuna" publicerad 6 december.

Dagarna innan första advent kom det en hel del  blötsnö och temperaturen sjönk. Veckan efter blev det mildare igen. Ett väderomslag som är ganska vanligt.  Till vår hjälp har vi en hyvel för att riva is och på  vissa vägar samt bussfickor får vi salta.

För övriga vägar och gång-  och cykelvägar gäller traditionell snöröjning och halkbekämpning med grus. Vi kan inte lova snö och isfria vägar men vi kan lova snöröjda vägar. På vår webbsida eskilstuna.se/snorojning kan du läsa om aktuella insatser måndag – fredag. Vi kan inte göra allt, men vi gör vårt bästa.