Insändare Jag, och många med mig, har under många år undrat varför det inte byggs höghus i Eskilstuna. De nya hus som byggs idag har oftast en maxhöjd på fem till sex våningar. Otroligt fula klossar som starkt påminner om ett gammalt industrisamhälle. I städer som exempelvis Umeå och Västerås andas en stark framtidstro. Det märks på arkitekturen i form av de många nya höghus som hela tiden växer fram som svampar ur marken.

När nu kommunens politiker i Eskilstuna äntligen vill börja bygga riktiga höghus, och på det sättet ge staden en mer levande känsla, så vill Länsstyrelsen Södermanland sätta stopp för det. Det nya höghuset skulle komma att få en "allt för dominerande roll i området" menar Länsstyrelsen. Ett uttalande som får mig att undra om det kanske är dags för lite nytänkande inom denna uråldriga myndighet. I Länsstyrelsens stadgar står bland annat att "Länsstyrelsen ska främja länets utveckling".Här verkar det snarare som att man vill hindra utveckling.

En vädjan till er på Länsstyrelsen: Låt Eskilstuna kommuns politiker själva styra över hur arkitekturen i Eskilstuna ska se ut. Jag tror att de är betydligt bättre lämpade för det än vad ni på Länsstyrelsen är. Har Länsstyrelsen ens varit på plats i den nya Munktellstaden och sett och tagit del av de omfattande förändringar som stadsdelen just nu genomgår?