Insändare Den 20 mars var det vårdagjämning. Dagen är lika lång som natten och lika lång var än du bor på vårt klot. Det är en dag att påminna sig om att vi behöver dela mer lika. Jordens resurser är ändliga, men i Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot och vi släpper ut 10 ton koldioxid per person och år. Majoriteten av oss svenskar tillhör den tiondel av världens befolkning som släpper ut mest och förorsakar hälften av alla utsläpp.
Nu lägger vi om vardagen för att samhället ska klara pandemin. Låt oss också lägga om vår konsumtion så att vi klarar klimatet. Avstå från ej nödvändiga flygresor och bilresor, ät mer växtbaserat och hejda dig innan du köper en ny pryl. Får du pengar över, gör något roligt eller ge ett stöd till den i nöd.