Insändare Sign ”Förbannad” (EK/ST 21/3) tar upp ämnet äldre personer i riskzonen.

Reportaget om pensionärerna i Strängnäs som träffas kanske skrevs innan rekommendationerna kom.

Vi är ett par i åldern några år över 70. Vi är friska, lever sunt vad gäller mat, dryck och sömn, röker inte. Är inte överviktiga, medicinerar knappast, har inga åkommor och är sällan sjuka, motionerar cirka 2 - 3 mil i veckan genom så gott som dagliga promenader. 

Vi vågar påstå, att vi har bättre kondition och förutsättningar än många betydligt yngre när det gäller motståndskraft mot åkommor.

Likväl tillhör vi den grupp som kategoriskt och reservationslöst uppmanas att stanna hemma. Det verkar som att ser man en pensionär, en italienare eller en kines ute på stan så skall man ta ut avståndet. Man skall självklart vara försiktig och inte exponera sig för onödiga kontakter. Men vi smittar ju inte mer än någon annan som är yngre. Skulle vi själva bli smittade så kommer vi sannolikt att klara det bättre än många yngre. Lite sans i debatten och inte som på vissa FB-sidor där man t ex hysteriskt anklagar än den ene än den andre för ”folkmord”.