Insändare Svar till Johansson (S), Lindeberg (Vfp) och Claesson (C) "Vad vill M, L och KD med sjukhusvården?" Publicerad 17/1.

Sjukhusen i Sörmland är i desperat behov av att renoveras och förnyas. Det är därför smärtsamt att notera att byggnationerna under socialdemokraternas ledning försenats med sex år samtidigt som kostnaderna skenat med 1 500 miljoner. Det är nästan lika smärtsamt att lyssna på deras genomskinliga bortförklaringar och bevittna deras rökridåer.

Man kan inte äta kakan och ha den kvar, hur gärna man än vill. Den som lägger alla sina slantar på lokaler kommer inte ha råd med anställda som jobbar där. Bara den senaste fördyrningen på 1 000 miljoner, som presenterades i oktober, motsvarar kostnaden för 50 sjuksköterskor i hela 30 år!

En av orsakerna är att avtalet med entreprenören är illa utformat. Sjukhusen byggs på löpande räkning med 10 procents vinstpåslag till byggbolaget. Det skapar få incitament att hålla nere kostnaderna. Nu vill majoriteten dessutom betala fem års prishöjningar retroaktivt.

Utöver att byggnationerna blir väldigt kostsamma – och riskerar att bli ännu dyrare när räntan stiger – så saknas finansiering. Redan nu ser vi hur sjukvården är underbudgeterad och tvingas till massiva besparingar. Reserverna är tömda, marginalerna är borta och de enkla sparåtgärderna är redan genomförda. Nästa våg av besparingar kommer därför att slå hårt! 

Idag är över 100 vårdplatser är stängda, och de som är öppna är överbelagda. Samtidigt växer både vårdköerna och underskotten. Istället för vård för pengarna så blir det betong för pengarna. Någon kommer bli glad – men inte är det patienterna, personalen eller skattebetalarna.

Majoritetens ointresse och oförmåga att följa upp byggnationerna och dämpa kostnaderna står allt klarare. Istället för att hålla i plånboken föredrar de att ta kampen med oppositionen. Våra partier lovar inte mest åt allt och alla, och när tiderna blir kärvare verkar vi bli alltmer ensamma om att ta ansvar för den sörmländska sjukvården.