Insändare Nu får det vara nog! Vi ställer inte upp på era sparkrav! Vad har ni gjort med våra pengar? Hur kan en budget misslyckas så totalt efter mindre än ett halvår? Till vad har pengarna gått?

I dagarna har vi fått veta att stora nedskärningar på förskolorna kommer att göras redan nu första september och beslut om omfattning kommer att ske den 12-13 juni. Vi har redan sparat på samtliga barn på förskolan då vi fick minskad budget för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Vi kan inte spara mer, vi uppmanar er att tänka om! Varför ska barnen, vår framtid, få lida för beslutfattares misstag? Sker besparingar i enlighet med förslaget som vi har delgivits blir konsekvenserna enorma. Vi pratar om stora personalnedskärningar! Vi har det redan knapert idag men med detta förslag blir miljön för barn och personal orimlig. Vi tänker inte acceptera det här utan protester. Det måste finnas bättre alternativ!

Vi förskolor, kommer inte ha råd med tillräckligt antal personal för att bedriva en säker verksamhet enligt läroplanen. Vi kommer inte att kunna driva förskolorna vidare under dessa premisser. Var ska ni placera barnen från våra förskolor? Det är redan överfullt på de kommunala förskolorna. Hur tänker ni lösa detta? Personal och föräldrar känner stor stress och oro för framtiden. Det ni spar på barnen idag kommer ge ökade kostnader för samhället inom en snar framtid och leder till ökad otrygghet i Eskilstuna. Arbetslös/utbränd personal ger också kostnader och minskade skatteintäkter. Detta kommer att bli dyrare för Eskilstuna och är inte besparingar i realiteten!