Insändare I en situation där knarket flödar som aldrig förr har Eskilstuna kommun, som en av delägarna, beslutat att dra tillbaka sin finansiering av Gläntans behandlingshem.

Gläntans behandlingshem tar emot unga vuxna som har problem med alkohol, droger, kriminalitetsproblematik och samsjuklighet. De senaste 10 åren har den psykiska ohälsan bland unga kraftigt ökat, liksom alkohol- och narkotikamissbruket.

Våra unga mår sämst i Norden. Många unga med psykisk ohälsa misslyckas i skolan och på arbetsmarknaden och det är knappast förvånande att många påbörjar ett substansbruk och kriminalitet. 

Gläntans personal besitter en stor kompetens och hjälper många unga ut i ett liv utan missbruk. Med tanke på de miljoner som varje missbrukare kostar samhället kan det knappast ses som rimligt att lägga ner denna verksamhet. Det finns även anledning att fråga sig vad som ska ersätta Gläntan, och till vilken kostnad? Ska en välfungerande verksamhet med mycket gott renommé bara kastas bort?

Regeringens särskilda utredare Gerhard Larsson skriver i slutbetänkande av Missbruksutredningen (SOU 2011:35):

”Varje år uppgår antalet alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall till cirka 2 500 i Sverige. Minst 70 procent av klienterna inom kriminalvården har missbruksproblem och de vanligaste brotten som leder till fängelse är missbruksrelaterade, bland annat narkotikabrott, rattfylleri samt tillgrepps- och våldsbrott. Åtta av tio gärningsmän vid misshandel är påverkade av alkohol och droger. Missbrukets samhällsekonomiska kostnad uppgår, enligt utredningens beräkningar, till cirka 150 miljarder kronor i Sverige.”

Enligt Gerhard Larsson är återbetalningen 3–8 gånger större än kostnaden för behandling, Gläntans verksamhet innebär alltså en ren samhällsekonomisk vinst. En person som inte hjälps ur sitt missbruk kostar samhället miljoner, vari ligger logiken i Eskilstuna kommuns beslut?

Idag fylls media med rapporter om psykisk ohälsa, våld, droger och kriminalitet och alla är vi överens om detta måste stävjas. I det läget drar Eskilstuna kommun tillbaka finansieringen av Gläntans behandlingshem. Det är varken rimligt eller förnuftigt med tanke på allt lidande det skapar. Definitivt inte samhällsekonomisk försvarbart.