Insändare Jag läste en insändare av David Aronsson (V) i ST. Rubriken var, ”Ta krafttag mot sjukfrånvaron”. Efter en något förvirrad inledning, där han även drog in Nya Karolinska i bilden (?), kom han fram till vad rubriken angav, sjukfrånvaron.

Strängnäs har nämligen Sveriges högsta sjukfrånvaro avseende kommunala förvaltningar och inom förvaltningen ”leder” socialkontoret och särskilt äldreomsorgen. Aronsson säger sig ha sett indikationer på detta redan för tio år sedan, men Socialdemokraterna, som var det dominerande partiet i den då styrande koalitionen och med ordförandeskap i socialnämnden, tycks inte ha gått att påverka? Ledningen av socialnämnden följde sedan (S) in i den nu rådande koalitionen med (M).

Aronssons typiska medicin – skattehöjning, är inte lösningen. Sjukfrånvaro är verkan, medan kända orsaker är brister i ledarskap och arbetsorganisation. Det är orsaker som kommer ur en rigid förvaltningskultur i kommunen. Det går att komma runt detta problem genom en ökad privatisering av äldreomsorgen. Empiri visar att privat verksamhet inom detta område ofta innebär nöjdare kunder, friskare utförarpersonal och minskade kostnader för skattebetalare.

Det finns dock ett problem. Återigen socialdemokratisk påverkan. Det socialdemokratiska kommunalrådet har offentligt och tydligt uttryckt att ”Jag vill att vård och omsorg drivs i kommunal regi”. Allt blir vid det som varit, förvaltningen kan gå till ro.

Strängnäs skulle må bättre av att styras av en borgerlig allians med en tydlig borgerlig politik.