Insändare Varför spelades ingen musik på allhelgonadagen? S:t Eskils kyrkogård är den största i Eskilstuna med ett mycket stort antal besökare på allhelgonadagen. Efter besök vid gravarna har man tidigare kunnat slå sig ner i Ljusets kapell och lyssna på musik. Musik betyder mycket för många av oss och kan ha mycket starka effekter, kanske underlätta sorgearbetet eller bara minnas dem som inte finns längre. Är musiken indragen av kostnadsskäl? Korv, kaffe och kaka var gratis. Föredrar musiken framför kaffet.