Insändare Nu är coronaviruset här, sätter skräck i människor som förståeligt kommer ha många frågor och förväntar sig svar. Men även ha en god och säker vård vid smitta. Stora frågan är dock inte om många kommer drabbas, svaret där är nog rätt uppenbar. Inte fråga om utan när just du drabbas. Är du frisk och ung så klarar du det bra, stanna hemma vid kända symtom. Samt tvätta händer med tvål och vatten, undvik att träffa människor mer än nödvändigt. Finns ingen anledning till panik eller att hamstra upp hela affären på varor för den delen.

Stora frågan är mot en väldigt ansträngd sjukvård som kommer bli än mer ansträngd, är vården verkligen rustade? Tyvärr är svaret ett stort nej. Redan innan coronaviruset byggdes Sveriges sjukvård på en tunn och skör tråd. Nu har ett virus slagit klona i svensk sjukvård och skapar mer kaos. Oklara rutiner och tveksamheter kring hur patienter med misstanke om smitta ska behandlas för att förhindra smittspridning. 

Vittnar själv om högst tveksamma rutiner där det mer känns som godtycklighet hos den enskilde individen som vårdar hur utgången blir. Inte nog med det så saknas det rätt skyddsutrustning för vårdpersonal och den  utrustning som finns kommer förmodligen ta slut. En fråga till som bör ställas vad gör samhället när 90% av sjukvårdpersonalen ligger hemma och är sjuka, vem ska då vårda? Högst aktuell fråga som förmodligen blir sann om 1-4 veckor om detta kaos får fortsätta kring hanteringen av coronavirus inom svensk sjukvård. Vill inte använda meningen, risk för att låta dryg. Men så man bäddar får man ligga och ska denna slarviga bäddning år efter år accepteras?