Insändare När nu Strängnäs kommun bestämt sig för att säga upp kontraktet för Thomasgymnasiet i Campusområdet som löper till 2022-23. Kan man undra varför kommunen låst sig vid endast två alternativ för framtiden, bygga om kommunhuset alternativt en ny byggnad på parkeringen vid Resecentrum?

Jag är medveten om att det hastar och endast är två år kvar tills vi teoretiskt behöver nya lokaler. Dock är det förmodligen alldeles för kort om tid för att med framgång uppbringa något bra och hållbart även för ovanstående två alternativ. Så kommunen kommer förmodligen vara tvungna att finna en temporär övergångslösning.

Jag anser att man behöver titta på framtidsfrågan gymnasium med vidare ögon än så och hur beslutet kan lösa fler frågor än bara ett nytt gymnasium.

Man skulle till exempel kunna titta djupare på de medborgarförslag som inkommit genom åren om att förvärva Svenska hem arena med tillhörande hotell, strategiskt placerat i ett stort skolkluster med många skolor inom gång och cykelavstånd som alla behöver bättre förutsättningar för idrott och hälsa men även gemensamma aktiviteter kan tänkas.

Arenan och hotellet innehåller en stor mängd lokaler som givetvis behöver anpassas till skolverksamhet men detta gäller även kommunhuset.

Arenan och hotellet kanske kan byggas ihop över vägen för att bilda en enhet?

Arenan kan under skoltid användas till idrott, hälsa, föreläsningar etc av de skolor som ligger inom klustret och kvällstid, helger och lov av föreningslivet/näringslivet till sport, mässor och konserter.

En hake med ovanstående förslag är ju som bekant Tosteröbron och transporter över densamma, vilket även det ligger för kommunens fötter att lösa för framtiden oavsett om gymnasium etableras där eller ej.

Där skulle en förstärkt kollektivtrafik med trafikslagsseparering kunna vara en lösning så att inte biltrafiken hindrar kollektivtrafiken eller cykel möjligheten.

Det finns säkert andra konstruktiva lösningar för en ny gymnasieskolbyggnad för framtiden hos flera medborgare och politiska partier i kommunen så varför låsa sig i detta läge vid två enligt mig ganska krystade alternativ när vi har möjlighet att forma en framtid som skulle kunna lösa flera framtida kommunala problemställningar?