Vill vi att även kommande generationer ska ha förmånen att leva i ett av världens bästa länder?

Värna då den svenska demokratin och våra traditioner där vi diskuterar meningsskiljaktigheter, respekterar att vi tycker olika, kompromissar, når gemensamma lösningar och respekterar mänskliga rättigheter.

Brist på information kan vara lika skadligt som felaktig information!

Det finns ett stort tomrum i debatten om islams, inte enskilda muslimers, faktiska påverkan i Sverige. Är den rådande polariseringen hälsosam? Leder inte den till att förstärka förutfattade meningar och onyanserade spekulationer? Att var försiktig när man pratar om människors tro är en sak men att därmed likställa det med att överhuvudtaget inte yttra sig är en annan.

Jag har efter bästa förmåga försökt att förstå, vara objektiv och källkritisk. Min nära omgivning och vardag är lätt att förstå, enkla sanningar. I ett nationellt och globalt perspektiv ser jag tendenser. Om en sanning är obehaglig och inte vad man vill se förändrar inte att den är sann.

Om en grupp tenderar att urholka den liberala demokratin ska vi då göra ett undantag och inte skydda den liberala demokratin för att vi inte vill peka ut en grupp? Har vi inte ett gemensamt ansvar för demokratin, verka för ett öppet samhälle och människors lika värde?

Skulle det inte vara trevligt om alla i Sverige, oavsett tro och kultur, sida vid sida gemensamt bygger framtidens Sverige?

JCB