Insändare Har jobbat 5 år inom privat hemtjänst och innan dess över 20 år inom äldreomsorgen. Har sett och upplevt de senaste åren en smygande nedmontering av äldreomsorg, hemtjänst och LSS. Försämringar har skett under de senaste 10 åren men ser ut att ha ökat de senaste 3 åren inom hemtjänsten.

Många av de äldre har varken kunskap eller ork att bråka och föra sin talan vidare. När de äldre inte klarar av att göra sig hörda kan nedmonteringen fortsätta.

När ska kommunerna sluta spara pengar på de äldres bekostnad? När är gränsen nådd?

I dagsläget, årsskiftet 2020 valde Strängnäs kommun att införa en ny LOV regel. En regel som direkt försämrade våra äldres livskvalitet. Strängnäs kommun har sedan tidigare bestämt att de äldre ska ha en skälig livskvalitet. Den går att böja och tolkas hur som helst. Nu innebär det att våra 80, 90 åringar inte får tas med i hemtjänstbilen längre. Så om de tidigare haft en begränsad livskvalitet så blir den än mer komplicerad.

Man har fått köra kunden, brukaren till vårdcentral, fotvård, frisör, apotek, bank och affären. Viktig aktivitetstid att få lämna sin bostad och få naturligt röra på sig för en stund och samtidigt bli hemkörd innan orken tar slut. Men nu så ska de beställa taxi eller färdtjänst. Alla som åkt taxi eller färdtjänst vet hur länge man kan få vänta på sin bil. Är detta rimligt för våra trötta äldre medborgare? Detta kommer för många bli så invecklat att man låter bli. 

Vad är anledningen att man tar detta beslut? Man kan bara spekulera. Sparåtgärd? Att man kan på detta viset spara in på insatser? En lika för alla handling? Kommunens hemtjänst har inte fått köra kunder. Ska då ingen annan få göra det då? LOV; lagen om valfrihetssystem

Jag skulle önska att beslutsfattare kunde följa med ut i verkligheten och få se och höra våra vackra, fina äldre som valt att bo kvar hemma och se deras förtvivlan och sorg över detta beslut.