Insändare Vi har kunnat läsa i tidningen om det kärva ekonomiska läget för privata hemtjänstföretag i Strängnäs. De berörda företagen håller sig inom de av kommunen givna ekonomiska ramarna och har god kvalitet i verksamheten, men riskerar att få stänga ner. Problemet är volymberoende – för få brukare.

Den kommunala hemtjänsten däremot spräcker de ekonomiska ramarna rejält varje år, men riskerar inte konkurs utan får fortlöpande påfyllning från skatt-kistan. 

Om de privata företagen går i konkurs tvingas kommunen ta över ett antal brukare, vilket innebär ökade kostnader, eftersom kommunen bedriver en ca 35% dyrare hemtjänst. 

Ur kommunalekonomisk aspekt vore det således rätt att successivt överföra väsentlig andel av den kommunala hemtjänsten till de privata företagen. 

Socialnämndens socialdemokratiska ordförande, vill av ideologiska skäl inte se en sådan lösning och tjänstemännen inom socialförvaltningen är nöjda som det är eftersom de är rädda om sina jobb. Om den privata marknaden övertar stora andelar hemtjänst från  kommunen måste ju förvaltningen anpassas. Vilket i och för sig också är en kostnadsbesparing! Dessa båda parter har alltså motiv för att bromsa en positiv utveckling av den privata hemtjänsten i kommunen. 

Vad säger det centerpartistiska oppositionsrådet? Centerpartiet brukar framställa sig som ett parti för småföretagare. En omfördelning av hemtjänst är positivt för de privata företagen och innebär en väsentligt minskad kostnad för kommunen. Är inte detta något som det är värt att opponera för?