Insändare Trots flera påringningar till Sörmland Vatten och Avfall AB ansvariga för sophanteringen i Flens kommun hämtas inte sopor. Överfulla containrar vid café och hus i Malmköping, det är inte acceptabelt.

Sörmland Vatten och Avfall AB hänvisar till sin entrepenör och kan tyvärr inte hjälpa till att påskynda någon sophämtning. Inte första gången detta händer.