Tack Jan Brandt för ditt inlägg (i EK 26 juli) om Torshällas risiga miljöer.

Den båtturist som anlöper hamnen i Torshälla måste fundera på hur det är tänkt att man skall få tillgång till den fina serviceanläggning som byggdes häromåret.

Det finns inget anslag som meddelar telefonnummer och namn till någon hamnvärd för erhållande av nödvändig kod till toaletter, dusch och tvättstuga. Och hur gör man med betalningen?

Det saknas också hänvisning till den bristfälligt underhållna "sopanläggningen" som man inte kan se från gästhamnen. Det finns inte ens en gästhamnsskylt och bryggan är delvis igenvuxen av sly.

Den som har ansvaret för hamnens underhåll och löpande underhåll må skämmas!

Hans Dahlberg