Eid Mubarak säger jag till mina vänner samtidigt som jag säger trevlig skolavslutning till samtliga elever som tar sin examen eller ska fortsätta att studera för att nå sina mål i livet.

Till alla vill jag säga hur viktigt det är att ta tillvara på livet och dess möjligheter, att skapa förståelse och tolerans samt att använda kunskapen till förmån för vårt samhälle och vår demokrati.

I dag blev det återigen så tydligt hur viktig skolan är och att skolan speglar vårt samhälle i mångfald och demokrati. Om vi lyckas lösa de utmaningar vi har i vårt samhälle via skolan som mötesplats för ett mångkulturellt samhälle har vi allt att vinna. Om vi lyckas skapa naturliga mötesplatser som skolan där alla elever kan mötas skapas utveckling, samförstånd, tolerans och respekt. I dag blev detta så tydligt i mötet mellan Eid och vår skolavslutning. Vi lärde oss någonting viktigt av varandra och om varandra, att vi kan mötas i mitten och samtidigt bevara våra kulturer och traditioner i en ny härlig mix. Utveckling sker varje dag på Nyköpings Högstadium och möjligheterna är oändliga i sökandet efter framtiden och det samhälle vi tillsammans skapar. Om vi lyckas möta de utmaningar vi har tillsammans via reflektion, utvärdering och analys har vi allt att vinna.

Vi kan inte backa bandet, det mångkulturella samhället är här för att stanna, så det är lika bra att ta tag i saken och tillsammans styra vägen framåt i konstruktiva modeller. Idag var jag återigen stolt över att vara i ett sammanhang som speglar vårt samhälle i mångfald som skapar nya modeller för framtiden. Sverige är fantastiskt!

Annelie Danling Brash samordnare/förstelärare Nyköpings Högstadium