Insändare Svar på insändaren "Ombyggnation väcker frågor" publicerad 9 januari.

Dina frågor och funderingar om hur Region Sörmland upphandlar byggtjänster till sjukhusen är helt legitima. Det stämmer att upphandlingen inte gynnar skattebetalarna, eftersom det aktuella företaget först får kompensation för alla sina utgifter och sedan ytterligare tio procent på hela beloppet. Mig veterligen finns det inget tak på utgifterna, utan man bygger på löpande räkning. Det finns inga incitament att hålla nere kostnaderna! 

Sammantaget är hela byggprocessen försenad med sex år, och under de senaste tre åren har budgetramen sprängts med en miljard kronor. Detta skulle då generera en direkt vinst för det aktuella företaget på hundra miljoner kronor, utöver den tidigare godkända budgeten. Men det finns inga garantier att kostnaderna stannar här – eller ens att tidsramen kommer att hållas. 

En miljard kronor är ofattbart mycket pengar. Man kan till exempel anställa över 50 sjuksköterskor i 30 års tid för den summan. Och för politiker handlar det viktigaste uppdraget om att prioritera, om att värdera och välja mellan olika alternativ. Ska man slösa eller spara? Ska man köpa dyr betong eller anställa fler vårdpersonal? 

Naturligtvis måste våra sjukhus rustas upp, och skulle ha gjort så för länge sedan. Men alla som renoverat sin bostad vet att man måste hålla hårt i plånboken. Annars kommer det att bli dyrare i slutänden än vad man har råd med. Och redan nu kommer sjukvården att behöva spara hundratals miljoner – och då har kostnaderna för byggnationerna inte börjat påverka resultat än.