Insändare Svar till och insändaren "Varför ska det byggas ett höghus?" Publicerad 19/11.

Tack ”Br” för frågor kring planen för Slakthusområdet. Området ligger strax norr om Stiga Sports Arena. Fram till 16 december pågår samråd och vi välkomnar synpunkter på planen att utveckla området med en ny skola, handel, kontor och bostäder. Husen i området var förr stadens offentliga slakthus. I och med att området ligger inom riksintresset för kulturmiljövård ska omvandlingen ta hänsyn till kulturmiljövärden. Vi river i princip ingenting av slakthusen, utan ger dem istället tydligare skyddsbestämmelser som skyddar dem mer än tidigare. Under planprocessen prövar vi även möjligheter som att bygga ett högt hus eller om det är lämpligt att bygga ovanför en parkeringsplats. 

Inom några år står 1500 nya bostäder klara på kvarteret Nätet på Norr och i Munktellstaden. Det finns behov av fler bostäder i området men även en grundskola och utvecklad service. Utvecklingen som vi föreslår i planförslaget bevarar det gamla samtidigt som det utvecklar den historiska miljön och tillgängliggör den.