Insändare Det råder eufori i skolsverige efter senaste PISA-rapporten. Strängnäs kommunala skolor har dock inte deltagit och således inte påverkat resultatet. Vi kan bara stödja oss på Lärarförbundets ranking och SKL-statistik för jämförelser, vilka inte utfaller till Strängnäs fördel. Varför är det så?

Jag citerar skolchefen, som nyligen i ett sammanhang skriver så här:

”Vi arbetar på kommunfullmäktiges och nämndernas uppdrag med läroplanerna och utifrån de förutsättningar som de kan ge oss. Att lägga över ansvaret för (de låga) resultaten på de som verkställer de politiska uppdragen är inte snyggt.” 

Vilka begränsningar ligger i de förutsättningar politikerna gett? Vem har ansvaret för eventuellt höga resultat?