Men har det gått till så är det väldigt olyckligt, förklarade den person som hos kommunledningsförvaltningen ansvarar för valförrättarnas arbete.

Vilket uttalande! Olyckligt! Det är katastrof när det inte är rättssäkert i vallokalen.

Kristdemokraternas valsedlar försvann. Hur kan det få ske? En vallokal öppnade tidigare.

Vem bär ansvaret? Vad sysslar de tjänstemän med som har ansvaret i vallokalen?

Kanske är det så att någon är rädd för att Kristdemokraterna och Joha Frondelius ska få för många röster för att han jobbat intensivt med olika kommunala frågor, inte minst äldreomsorgen.

Kanske att man borde ge KD sin röst kommunalt efter att de behandlats så här?

Vem bär ansvaret?