Insändare Replik till ”Handlar det bara om missförstånd?" 12 februari.

Tack för dina synpunkter Rolf Waltersson. Du har uppmärksammat oss på hur viktigt det är att arbeta med tydligheten i vår information. Vi ska se över den inför nästa års Folk och Kultur så att det blir tydligt vad som är fri entré till och vad man måste betala för, samt se över de olika benämningarna i vår prislista.