Den frågan ställde en medborgare till politikerna i Katrineholm på vår valsajt #kandulova. Märk väl, fokus här är inte på invandringens storlek i dag och i framtiden utan på själva invandraren. Någon stör sig uppenbarligen på att se vissa människor på stan och vill att de ska ut.

Men även i sin rasistiska genre är det en ovanligt korkad fråga. Det finns inget som kommunpolitiker kan göra för att kasta ut invandrare från Katrineholm.

Tre partier har ändå valt att svara ja på frågan: Sverigedemokraterna, förstås, men även Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

Motiveringen från Joha Frondelius (KD) är inte helt begriplig. ”Svensk asyllagstiftning ligger fast för människors behov av ny boplats och jobb”, inleder han. Sedan går han över till att förklara att Katrineholm har bostadsbrist, men även brist på arbetskraft, och avslutar med att ”Sverige behöver omgående anpassa vägen till jobb och bostad för alla som vill bo i landet”.

Jaha?

Likväl lovar han att det blir färre invandrare i Katrineholm. Det är förvånande eftersom Frondelius tillhör de förtroendevalda som tydligast opponerat mot Socialdemokraternas inställning till och retorik om flyktingar.

Socialdemokraterna säger till Katrineholms-Kuriren i dag att de tolkade frågan till att handla om flyktingpolitik i allmänhet. Det är också ett val, att inte säga emot en rasist utan i stället stryka personen medhårs genom att upprepa ett budskap om ”stram migrationspolitik”.

Företrädare för M, L, V och MP hade inga problem att se frågan för vad den är, svara nej och ta avstånd från hela synsättet. Men ett av Ewa Callhammars (L) resonemang är notervärt: ”När det gäller asylinvandringen stödjer vi den restriktivare hållningen som i dag gäller”. Vilka ”vi”? Liberalerna har i riksdagen tagit ställning mot den tillfälliga asyllagen. Men partiet driver inte frågan och lämnar därmed utrymme för sina lokala företrädare att inta rakt motsatt ståndpunkt.

Och så går det att omformulera den där medborgarens fråga för att illustrera följderna för kommunen: Kan du lova att Katrineholm minskar i befolkning?

För det är så sambandet ser ut. Det är invandringen som står för befolkningsökningen i Katrineholm. Utan invandrare, utan fler invandrare, blir Katrineholm en avfolkningskommun.