Chefredaktörens krönika Demokratin och yttrandefriheten är en bräcklig konstruktion. I mitten av vågskålen står en fri och oberoende media. Men i samma takt som vår värld blir allt mer tudelad, mer polariserad, så hotas de fria medierna av krafter som vill något annat. Men att den seriösa journalistiken skulle ha spelat ut sin roll kan man dementera efter att ha läst den årliga rapporten från Reuters institut för journalistik.

Visserligen ser vi en ökning av populistiska, nationalistiska partier och grupper som får allt större inflytande runt världen. Till sin hjälp har de tillgång till de stora massorna via sociala medier, där kan de fritt och utan granskande ögon når fler och fler med sina budskap. Å andra sidan står de liberala och demokratiska grupperna, partierna och staterna rustade – med kunskap.

Men även i länder där demokratin är hotad kan vi se en förflyttning i inställningen till desinformation och synen på vad som är säkra källor, nämligen större förtroende för seriös media.

Slående är sambandet mellan låg utbildning, högerpopulism och rasande förtroende för seriösa medier. Dessa grupper tenderar att enbart förlita sig på facebook som nyhetsförmedlare. Omvänt är det för dem med hög utbildning och mer liberala värderingar. De litar på seriösa medier och prenumererar i betydligt högre omfattning.

Och även om man beskyller Donald Trump och hans styre som ett hot mot demokratin i USA så har antalet prenumerationer ökat dramatiskt med hans tillträde på presidentposten. Så varje gång han twittrar påståenden om den kriminella journalistkåren tenderar det att gynna journalistiken. Man kallar fenomenet The Trumpbump i media.

Det som är nedslående är dock att förtroendet för medier sjunker i världen generellt. Men det är mindre förvånande att det sker i länder där högerpopulismen är stark. Den minskar också i länder som ligger lågt i demokratirankning, där medierna styrs av regeringsmakten eller andra maktsfärer i samhället, som exempelvis Ungern.

Samtidigt har medvetenheten kring desinformation ökat dramatiskt det senaste året. 26 procent säger att de det senaste året förlitar sig i huvudsak på seriösa medier. 24 procent säger att dom senaste året slutat använda källor som inte är seriösa medier. 29 procent säger att dom slutat dela källor med oseriöst rykte. 41 procent säger att dom det senaste året börjat kolla källor mer noga.

För länder som har problem med högerpopulism och bristande demokrati är siffrorna ännu högre. I USA exempelvis säger 40 procent att de använder mer seriösa källor i dag än för ett år sedan. Vi lär oss – än finns det tid.