Talman Andreas Norlén lade till två dagar för S och V att lösa sina knutar. Det är klokt. Tidspress ska påskynda, inte försvåra regeringsbildningen.

Jonas Sjöstedt (V) gjorde det från Vänsterpartiets utgångspunkt bästa och mest ansvarsfulla av en svår situation.

Nej, Vänsterpartiet tänker inte släppa fram Stefan Löfven till statsministerposten i dagsläget, sade vänsterpartiledaren. Men ja, V vill se Löfven som statsminister, vill komma överens med S, det bör inte ta lång tid, inget behöver sättas på pränt och Sjöstedt litar på Löfvens ord.

Hårt men konstruktivt.

Vad vill då Vänsterpartiet ha konkret? Sjöstedt tog upp den omtalade formuleringen i överenskommelsen mellan S, C, L och MP. Meningen säger att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande under mandatperioden, sa V-ledaren och nämnde bland annat samarbete i riksdagens utskott och deltagande i utredningar. Det är inte alls vad formuleringen säger, hade Stefan Löfven sagt dessförinnan. Den berättar bara att S-MP-regeringen har bytt samarbetspartier från V till C och L.

Jo, Sjöstedt hade hört Löfven och är nöjd med beskedet, lät han veta.

Formuleringen var uppenbarligen viktig för C och L för att förankra uppgörelsen internt. Men meningen har ingen praktisk betydelse samtidigt som den lätt kan misstolkas och uppfattas som provokativ av vänsterpartister.

Jonas Sjöstedt förstår det mycket väl. Men skrivningen är en tacksam sak för vänsterpartiledaren att använda som åskledare för att suga upp det missnöje som finns i partiet mot den kommande regeringens politiska kurs. Genom att bli tillräckligt arg och peka ut ett enkelt konstaterande från Stefan Löfven som en reträtt, har Sjöstedt gjort hälften för att lugna sina partikamrater.

Återstår då politikens innehåll. Några ändringar av överenskommelsen med C och L är inte möjliga att göra. Det vet Sjöstedt. Däremot kan Löfven lova att hedra tillräckligt många av de reformer som S, MP och V fick på plats under den förra mandatperioden.

Det saknas inte god vilja för att Sjöstedt och Löfven ska komma överens. Samtidigt måste C, L och MP ge sitt samtycke, utan att låta sig distraheras av kritiker från höger och vänster. Även det bör gå.