"Jag har massor att berätta men jag vågar inte" "Jag är rädd att få sparken om jag pratar". Det är några av svaren i den stora enkät – Det öppna samhället – som tidningen skickat ut till kommunerna i Sörmland, regionen och länsstyrelsen. Vi har bett alla offentligt anställda svara på frågor om olika former av öppenhet. Enkäten besvaras anonymt, inte ens vi vet vem som svarat vad. Men framförallt kan arbetsgivaren inte se vad de anställda svarat. 

Men varför en enkät?

Det är för att den ska visa hur det faktiskt står till med öppenheten hos våra myndigheter och offentliga verksamheter. Vet personalen om de får berätta om missförhållanden? Vågar de prata med media? Skulle vi fråga arbetsgivarna själva skulle de antagligen svara ja på den frågan. Men vi vill komma närmare sanningen än så.

Idag är rättigheter vi tagit för givna satta under press. Vi ser en allt större slutenhet. Offentliga verksamheter försvårar insynen, för alla, både media och allmänhet. Allmänna handlingar lämnas inte ut, kostar pengar, beslut fattas i slutna rum och man hänvisar allt oftare till arbetsmaterial eller GDPR. 

Vi märker också av en ökad rädsla att prata med journalister bland offentligt anställda. Kanske främst i sjukvården, men också bland lärare och andra yrkeskårer. Många är rädda för att få sparken eller drabbas av repressalier av olika slag. 

Journalistiken, vars roll är att slå vakt om demokratin, är också utsatt för press. Påverkanskampanjer från främmande makt och antidemokratiska rörelser underminerar förtroendet för journalister. Demoniseringen är påtaglig, när det egentligen handlar om att inte skjuta budbäraren.

Många tycks ha glömt att media är en förutsättning för en fungerande demokrati. Tryckfrihetsförordningen i grundlagen kom till som en försäkran om fria och oberoende medier. Och utan media finns det ingen som granskar våra makthavare, det finns ingen som bevakar händelsenyheterna eller lyfter frågor som berör. 

Men ska vi ha en fungerande demokrati måste vi slå vakt om de förutsättningar vi har, även för framtiden. Den 4 februari publicerar vi en granskning som lyfter frågan om öppenheten under parollen #tyst.

Så är du anställd i en sörmländsk kommun, på regionen eller länsstyrelsen, svara på enkäten – Det öppna samhället – du med. Du har fått den i mejlen. Var med och påverka – så skapar vi ett öppnare samhälle – tillsammans!