Smålandsposten i Växjö, som är bland det högraste i nominellt moderat press, gör den korrekte talmannen Andreas Norlén till syndabock.

Han gav ju tid att tala färdigt om sakfrågorna i ett regeringsprogram. Skylla på andra – det kan de.

Medge faktum kan de inte: Att Moderaterna själva, med sin strategi att söka regera med SD:s aktiva stöd i hög grad vållade att det tog sådan tid.

Åke Wredén