Det sparar Strängnäs kommun på att begränsa rätten till färdtjänst, enligt underlaget till socialnämndens beslut i december. Ingen jättesumma. Minskningen i frihet är däremot betydande. Inte för alla. Säkert inte för de flesta. Men för vissa personer med funktionshinder.

Frågan belystes på nyhetsplats i gårdagens EK/ST. Från att få göra ett obegränsat antal resor inom hela Södermanlands län får Strängnäs färdtjänstberättigade nu resa fritt enbart inom kommunen. I övrigt gäller högst 24 resor per år till och från Eskilstuna.

I den delen blir förändringen kännbar. Under förra året gjordes i genomsnitt 38 färdtjänstresor per år till eller från Eskilstuna. Det innebär en nedskärning med en tredjedel för den gruppen människor, men bara som ett genomsnitt. Vissa reser mer och drabbas hårdare. Och detta gäller bara resor med färdtjänst mellan Strängnäs och Eskilstuna. De som åker till andra kommuner, får inte använda färdtjänsten för ändamålet utan måste ansöka om riksfärdtjänst.

”Riksfärdtjänstresor är billigare i dessa fall, både för brukaren och för kommunen”, står det i underlaget till beslutet. Så är det, taxorna där är lägre. Samtidigt är kraven för att få riksfärdtjänst högre och för den måste ansökan lämnas 3-4 veckor före planerad resdag, till skillnad mot spontana resor med färdtjänst. Man kan få ett generellt tillstånd, ett visst antal resor i klump, men de gäller då förflyttning mellan två adresser. Och hela syftet med förändringen är att resorna ska bli färre.

Inte kan väl detta krångel, plus alla nya olägenheter för funktionshindrade, vara värd den förhållandevis lilla besparingen.

Sedan finns det något egendomligt i själva regelsystemet. Strängnäs är inte ensamt om att koppla rätten till färdtjänst till kommungränser, så ser det ut i många kommuner. Men det gör det inte mer logiskt. Människors liv är inte inrättade utifrån placeringen av kommunskylten.

Vissa kommuner, som Eskilstuna, är också mer generösa. Där får färdtjänstberättigade ett obegränsat antal resor i länet samt till Kungsör, Köping, Hallstahammar, Arboga och Västerås.

Så kan man också göra.